Ekonomsko menadžerska škola, Pančevo

Raspored

Vanredni učenici školovanje završavaju polaganjem ispita. Ispiti se održavaju u toku cele školske godine svakog meseca po opštem rasporedu za najzastupljeniji obrazovni profil (ekonomski tehničar). Za sve ostale obrazovne profile prave se individualni (lični) rasporedi, u skladu sa potrebama i mogućnostima svakog učenika.

Konsultativna nastava se organizuje po potrebi i u dogovoru sa učenicima.

Konsultativna nastava i ispiti se ne plaćaju posebno i ulaze u dogovorenu cenu školarine.

Ukoliko učenik pređe iz druge škole u našu plaća samo školarinu za rarzred u koji se upisao, a ne i razliku ispita koje treba da polaže.

Raspored je prilagođen zaposlenim licima, jer planira polaganje subotom u prepodnevnim terminima, što daje mogućnost usklađivanja sa drugim obavezama učenika.

Ispiti se mogu polagati i pismeno i usmeno. Pismeno putem testa, za učenike koji (po proceni naših stručnih saradnika) imaju poteškoća u usmenoj komunikaciji. Za polaganje ispita naši profesori pripremaju nastavne materijale koji značajno olakšavaju samo polaganje.

Rasporedi polaganja se prave na početku svakog polugodišta, kako bi učenici mogli blagovremeno da planiraju svoje obaveze.

Tabela koja sledi je aktuelni raspored za II polugodište.

 

 

1. RASPORED POLAGANJA ISPITA U I POLUGODIŠTU ŠKOLSKE 2019/20. EKONOMSKI TEHNIČAR

 

 

Ispitni rok Datum odrzavanja Vreme odrzavanja Predmeti koji se polazu
Oktobarski ispitni rok Srpski jezik, Marketing, Strani jezik
Subota 19.10.2019. u 10h po konkretnom rasporedu
Matematika, Monetarna ekonomija, Fizičko vaspitanje, Računarstvo i informatika
Subota 26.10.2019. u 10h po konkretnom rasporedu
Novembarski ispitni rok Istorija, Komercijalno pozn. robe, Ekonomska geografija, Ekologija, Hemija
Subota 23.11.2019. u 10h po konkretnom rasporedu
Ustavno i privredno pravo, Statistika, Poslovna informatika, Sociologija
Subota 30.11.2019. u 10h po konkretnom rasporedu
Decembarski ispitni rok Osnovi ekonomije, Savremena poslovna korespondencija, Građansko vaspitanje
Subota 21.12.2019. u 10h po konkretnom rasporedu
Subota 28.12.2019. u 10h po konkretnom rasporedu Poslovna ekonomija, Računovodstvo
Januarski ispitni rok Subota 11.01.2020. u 10h po konkretnom rasporedu Svi ispiti koje ucenici ne budu polozili u prethodnim rokovima

 

Napomene u vezi polaganja ispita: :
1. Ucenici koji polazu ispite treba da postuju planiranu satnicu pocetka odrzavanja ispita
2. Redosled polaganja ispita is pojedinih predmeta bice objavljen n dan polaganja

 

 

Raspored polaganja maturskog ispita

 

Rokovi za polaganje maturskog ispita su: mart, maj, jun, septembar i decembar. Ukoliko postoji potreba za nekim drugim terminima skola ce ih organizovati.

Tabela koja sledi je aktuelni raspored za maturske obaveze u martovskom roku 2020. godine:

februar 2020. izbor teme za maturski rad, popunjavanje prijava
februar 2020. 17h konsultacije za pisanje sastava iz srpskog jezika i književnosti
mart 2020. predaja maturskih radova
datum će biti naknadno utvrđen polaganje ispita iz srpskog jezika ili izbornog predmeta (po izboru)
datum će biti naknadno utvrđen polaganje ispita iz srpskog jezika ili izbornog predmeta (po izboru)
mart 2020. podela diploma