Ekonomsko menadžerska škola, Pančevo

Upis

Vrši se tokom cele godine!

1. Za upis vanrednih učenika u I, II, III i IV razred potrebno je
a) svedočanstvo o prethodno završenim razredima
b) izvod iz matične knjige rodjenih
c) ispisnica (ukoliko učenik prelazi iz druge škole)

2. Za upis na program prekvalifikacije i dokvalifikacije
a) diploma prethodno završene škole
b) svedočanstva svih razreda prethodno završene škole
c) izvod iz matične knjige rodjenih

3. Za upis na program specijalizacije
a) diploma prethodno završene škole
b) svedočanstva svih razreda prethodno završene škole
c) izvod iz matične knjige rodjenih
c) potvrda o radnom iskustvu.

Postupak upisa
a) popunjavanje upisne prijave (na obrascu Škole)
b) potpisivanje ugovora sa školom (o vanrednom obrazovanju)
c) dokaz o uplati prve rate školarine (školarina se plaća u ratama)