Ekonomsko menadžerska škola, Pančevo

Vanredno obrazovanje

Naša Škola se od 2006. godine bavi vanrednim obrazovanjem učenika, koji iz određenih razloga ne mogu redovno pohađaju školu, ili su po godinama prerasli taj način školovanja. Obrazovni sistem naše Škole prilagođen je upravo takvim licima, koja bez obzira na godine, poslovno, društveno, sportsko, porodično, zdravstveno angažovanje, mogu uspešno, brzo i lako da završe srednju školu: trogodišnju, četvorogodišnju i specijalizaciju.

Obrazovni profili

Najtraženiji
 • Ekonomski tehničar (IV stepen)
 • Tehničar obezbeđenja (IV stepen)
 • Konobar (III stepen)
 • Organizator poslova obezbeđenja (V stepen – specijalizacija)
Ostali obrazovni profili
 • Finansijski tehničar (IV stepen)
 • Pravni tehničar (IV stepen)
 • Ugostiteljski tehničar (IV stepen)
 • Kulinarski tehničar (IV stepen)
 • Kuvar (III stepen)
 • poslastičar (III stepen)
 • Knjigovodja kontista (V stepen – specijalizacija)
 • Kontrolor u bankarstvu (V stepen – specijalizacija)
 • Spoljnotrgovinski kalkulant (V stepen – specijalizacija)
 • Carinik (V stepen – specijalizacija)
 

 

S obzirom na dosadašnje interesovanje, u Školi dominira vanredno obrazovanje Ekonomskih tehničara, Tehničara obezbeđenja i Organizatora poslova obezbeđenja. Za sve obrazovne profile Škola radi po zvaničnim planovima i programima Republike Srbije, ukoliko vas zanimaju predmeti koji se polažu po razredima za najtraženije obrazovne profile možete pogledati tabele koje slede.

 

Nastavni plan za ekonomske tehničare (4 godine)

Vrsta predmeta Nazivi predmeta
Raspored predmeta po razredima (+)
IIIIIIIV
A. OPŠTI PREDMETI 1. Srpski jezik i književnost
  2. Strani jezik
  3. Istorija    
  4. Matematika
  5. Fizičko vaspitanje (ispod 20 god.)
  6. Građansko vaspitanje (izborni)
  7. Sociologija      
  8. Računarstvo i informatika      
  9. Hemija      
  10. Ekologija      
B. STRUČNI PREDMETI 11. Savrem. posl. korespondencija    
  12. Ekonomska geografija      
  13. Komercijalno poznavanje robe      
  14. Osnovi ekonomije
  15. Poslovna ekonomija
  16. Računovodstvo
  17. Monet. ekonomija i bankarstvo    
  18. Ustavno i privredno pravo    
  19. Poslovna informatika    
  20. Statistika    
  21. Marketing      

 

Nastavni plan za tehničare obezbeđenja (4 godine)

Grupacije predmeta Nazivi predmeta
Raspored predmeta po razredima (+)
IIIIIIIV
A. OPŠTE-OBRAZOVNI PREDMETI 1. Srpski jezik i književnost
  2. Strani jezik
  3. Sociologija      
  4. Istorija
  5. Muzička umetnost      
  6. Likovna kultura      
  7. Fizičko vaspitanje
  8. Matematika
  9. Računarstvo i informatika    
  10. Fizika    
  11. Hemija      
  12. Geografija    
  13. Biologija      
  14. Psihologija      
  15. Socijalna ekologija      
  16. Logika      
  17. Filozofija      
  18. Ustav i prava građana      
B. STRUČNI PREDMETI 1. Državno uređenje      
  2. Osnovi prava      
  3. Daktilografija i adm. poslovanje    
  4. Osnovi radnog prava    
  5. Sistem obezbeđenja  
  6. Zaštita od požara i zašt. na radu  
  7. Borilačke veštine  
  8. Osnovi ekonomije      
  9. Osnovi krivič. prava i kriminalistike    
  10. Osnovi pravnih postupaka    
  11. Statistika      
  12. Služba obezbeđenja      
  13. Osnovi matične evidencije      
C. IZBORNI PREDMETI 1. Drugi strani jezik
  2. Građansko vaspitanje
  3. Verska nastava

 

Nastavni plan za organizatore poslova obezbeđenja (1 godina)

Grupacije predmeta Nazivi predmeta
Raspored predmeta po razredima (+)
IIIIIIIV
A. DOPUNSKI PREDMETI ZA UČENIKE KOJI NISU TEHNIČARI OBEZBEĐENJA 1. Osnovi krivičnog prava i kriminalistike      
  2. Sistem obezbeđenja      
  3. Služba obezbeđenja      
B. OPŠTI PREDMETI (ZA SVE UČENIKE) 1. Strani jezik      
  2. Psihologija      
  3. Kultura poslovnog komuniciranja      
C. STRUČNI PREDMETI (ZA SVE UČENIKE) 4. Metodologija procene ugroženosti      
  5. Organizacija obezbeđenja      
  6. Sistem tehničkog obezbeđenja      
  7. Zaštita radne i životne sredine      
  8. Vođenje evidencije u organizaciji preduzeća      
  9. Praktična nastava      
C. SPECIJALISTIČKI ISPIT Prema pravilniku (posle položenih ispita)