Ekonomsko menadžerska škola, Pančevo

Prekvalifikacija

Najtraženiji upisni program u našoj Školi je program dokvalifikacije i prekvalifikacije. Na ovaj progam se mogu upisati lica sa prethodno završenom drugom trogodišnjom ili četvorogodišnjom srednjom školom.

Lica sa završenom trogodišnjom školom upisuju se na dokvalifikaciju, a lica sa završenom četvorogodišnjom školom upisuju se na prekvalifikaciju. To znači da bez obzira koju ste prethodno školu završili, kod nas možete steći diplomu najtraženijih obrazovnih profila, koja vam svakako mogu pomoći u traženju novog zaposlenja ili zadržavanju postojećeg.

Potrebna dokumenta za upis: (1) popunjena upisna prijava, (2) overene fotokopije svedočanstava svih razreda druge škole, (3) overena fotokopija diplome druge škole, (4) izvod iz matične knjige rođenih i (5) priznanica o uplaćenoj I rati školarine.

 

 

Nastavni plan za ekonomske tehničare (4 godine)

 

 

Vrsta predmeta Nazivi predmeta
Raspored predmeta po razredima (+)
IIIIIIIV
A. OPŠTI PREDMETI 1. Srpski jezik i književnost
  2. Strani jezik
  3. Istorija    
  4. Matematika
  5. Fizičko vaspitanje (ispod 20 god.)
  6. Građansko vaspitanje (izborni)
  7. Sociologija      
  8. Računarstvo i informatika      
  9. Hemija      
  10. Ekologija      
B. STRUČNI PREDMETI 11. Savrem. posl. korespondencija    
  12. Ekonomska geografija      
  13. Komercijalno poznavanje robe      
  14. Osnovi ekonomije
  15. Poslovna ekonomija
  16. Računovodstvo
  17. Monet. ekonomija i bankarstvo    
  18. Ustavno i privredno pravo    
  19. Poslovna informatika    
  20. Statistika    
  21. Marketing      

 

 

Nastavni plan za tehničare obezbeđenja (4 godine)

 

 

Grupacije predmeta Nazivi predmeta
Raspored predmeta po razredima (+)
IIIIIIIV
A. OPŠTE-OBRAZOVNI PREDMETI 1. Srpski jezik i književnost
  2. Strani jezik
  3. Sociologija      
  4. Istorija
  5. Muzička umetnost      
  6. Likovna kultura      
  7. Fizičko vaspitanje
  8. Matematika
  9. Računarstvo i informatika    
  10. Fizika    
  11. Hemija      
  12. Geografija    
  13. Biologija      
  14. Psihologija      
  15. Socijalna ekologija      
  16. Logika      
  17. Filozofija      
  18. Ustav i prava građana      
B. STRUČNI PREDMETI 1. Državno uređenje      
  2. Osnovi prava      
  3. Daktilografija i adm. poslovanje    
  4. Osnovi radnog prava    
  5. Sistem obezbeđenja  
  6. Zaštita od požara i zašt. na radu  
  7. Borilačke veštine  
  8. Osnovi ekonomije      
  9. Osnovi krivič. prava i kriminalistike    
  10. Osnovi pravnih postupaka    
  11. Statistika      
  12. Služba obezbeđenja      
  13. Osnovi matične evidencije      
C. IZBORNI PREDMETI 1. Drugi strani jezik
  2. Građansko vaspitanje
  3. Verska nastava